2020

Rapport 2020:135
Arkeologisk efterundersökning 2020
Skåne, Kristianstad kommun, Kiaby socken, fastighet Kiaby 21:8, fornlämning L2020:8015
Björn Wallebom och Caroline Ahlström Arcini