2021

Rapport 2021:101
Arkeologisk förundersökning
Kalmar län, Småland, Kalmar kommun, Kalmar socken, fastighet Kalmarsundsparken 2:7, L1958:8482 (stadsbefästning) och L1958:8622 (stadslager)
Magnus Stibéus med bidrag av Bo Knarrström och Johan Stenvall

Arkeologerna, Statens historiska museer, har genomfört en arkeologisk förundersökning i Kalmarsundsparken i Kalmar. Förundersökningen genomfördes med anledning av att Kalmar kommun skulle uppföra en ny toalettbyggnad. Vid undersökningen dokumenterades vallgraven till det södra hornverket, som ingick i Gamla stadens försvar under första delen av 1600-talet. En stor mängd projektiler påträffades också från skjutbanan som låg i Kalmarsundsparken under 1800-talet.