2015

Ett projekt om torp för Länsstyrelsen i Södermanland. Rapport 2015:73. FoU-projekt. Södermanlands län
Lena Beronius Jörpeland och Ann-Mari Hållans Stenholm