2015

Rapport 2015:80. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning. Östergötland, Mjölby kommun, Skänninge stad, Fastigheterna Borggatan 3 och 5, RAÄ 5
Rikard Hedvall