2021

Rapport 2021:42
Arkeologisk utredning, etapp 1
Småland, Kalmar län, Hultsfreds kommun, Målilla och Mörlunda socknar, Hagelsrum 3:1, Ämmenäs 3:1 och 2:3, Ryningsnäs 1:3 och 2:3
Alf Ericsson