2017

Rapport 2017:24. Västra Götalands län, Bohuslän, Uddevalla kommun, Skredsvik och Högås socknar, Bäcken 1:7, Kamperöd 1:10, 1:13, 1:41, Rotvik 1:12 och Skredsvik-Berg 1:51, fornlämningarna Skredsvik 279, 282, 490 och 491. Glenn Johansson och Gundela Lindeman

Med anledning av upprättandet av en vägplan för väg 161, delen Bäcken–Rotviksbro i Uddevalla kommun utfördes fyra förundersökningar samt två kompletterande utredningar i vägsträckningen. Härutöver gjordes även en dokumentation över de båda torpen Lekarevallen och Prästeklev samt en vägbank vid Rotviksbro. Flera nya boplatser som dateras till stenålder upptäcktes, men även tidigare registrerade. Flera fynd i form av bearbetad flinta som dateras till mesolitisk och neolitisk tid har gjorts.