2022

Rapport 2022:67
Arkeologisk utredning 2021
Skåne län, Skåne, Höganäs kommun, Väsby socken, Tjörröd 2:36, del av Jaguaren 5 och 6, fornlämning L2022:2988
Nina Trulsson