2017

I västra Sömsta i Köping gjordes en arkeologisk utredning i november år 2016. Utredningen ska fungera som planeringsunderlag
inför bebyggelse av i huvudsak bostäder i området. Uppdragsgivare var Köpings kommun.
Då registrerades en lägenhetsbebyggelse bestående av torpgrund med uthus och källare samt en solitär härd. De bedöms som fornlämningar eftersom de tillkommit före år 1850 respektive under förhistorisk tid.