2020

Rapport 2020:39
Arkeologisk undersökning
Västra Götalands län, Bohuslän, Orust kommun, Stala socken, Varekil 1:96, Stala 330
Christina Rosén

Under hösten 2017 undersökte Arkeologerna, Statens historiska museer en torplämning på södra Orust. Torpet grundades omkring 1800 och övergavs på 1850-talet. Flera husgrunder, inklusive en smedja undersöktes. Genom att kombinera det arkeologiska materialet med historiska kartor och arkivmaterial har vi kunnat ge en fyllig bild av torpets invånare och deras försörjning.