2015

Rapport 2015:99. Arkeologisk utredning. Västra Götalands län, Bohuslän, Sotenäs kommun, Tossene socken, Finntorp 2:99 och 2:238
Bengt Westergaard

Med anledning av Sotenäs kommuns detaljplaneläggning på delar av fastigheterna Finntorp 2:99 och 2:238 vid Ekelidsberget utfördes en arkeologisk utredning inom detaljplaneområdet. Arbetet utfördes på uppdrag av Sotenäs kommun och fältarbetet genomfördes under juni månad 2015. Syftet med utredningen var att fastställa om tidigare okända fornlämningar fanns inom detaljplanerområdet, samt att i förekommande fall bedöma deras fornlämningsstatus.