2021

Rapport 2021:149
Arkeologisk förundersökning 2021
Kronobergs län, Småland, Markaryds kommun, Markaryds socken, fastighet Ulvaryd 7:2, fornlämning L1954:9147
Katalin Schmidt Sabo med bidrag av Alf Ericsson och Santeri Vanhanen