2016

Rapport 2016:11. Antikvarisk kontroll. Östergötlands län, Östergötland, Norrköpings kommun, Konungsunds socken, fastigheterna Konungsunds-Säby 7:3, Konungsunds-Sten 2:2 och Bjärby 1:1 m.fl., RAÄ Konungsund 16:1–2, 46, 15:1–4, 79 samt nyupptäckt fornlämning.
Marita Sjölin

Sedan tidigare kända fornlämningar berördes inte när Eon bytte stolpar och schaktade för ny markkabel i Anneberg. Däremot påträffades en del av en väglämning.