2019

Rapport 2019:34. Arkeologisk förundersökning och undersökning 2016 samt arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning 2016, Östergötland, Linköpings stad och kommun, fastighet Valla 1:1, Joannesborgsparken och Videgatan fornlämning Linköping 591
Marita Sjölin

Intill Malmslättsvägen i Linköping har det nu byggts ett runt trähus, kallat Valla Berså. Innan huset uppfördes undersökte Arkeologerna lämningar efter en betydligt äldre byggnad. Redan för 5 500 år sedan bodde människor här i ett 6,5×4,2 meter stort stolpbyggt hus med rundade väggar. Fynden var mycket få, men visade att man hade tillverkat sina redskap av kvarts och horn och att man hade haft får eller getter. Ett ovanligt fynd som visade på en varierad kost var några kärnor och delar av ett kärnhus från vildapel.