2020

Rapport 2020:64. Hallands län, Halland, Varbergs kommun, Getakärr 2:1, L1996:7003
Betty-Ann Munkenberg