2021

Rapport 2021:151
Arkeologisk utredning steg 2, 2021
Skåne län, Skåne, Lunds kommun, Torna Hällestad socken, väg 11
Axel Krogh Hansen

Trafikverket planerar att bygga om korsningen av väg 11 invid Vasaholm väster om Veberöd. Arkeologerna vid Statens historiska museer, Lund, har utfört en arkeologisk utredning steg 2 inom ett tre hektar stort område söder om vägen. Utredningen bestod av sökschaktningar. Resultaten bestod i ett antal anläggningar i form av stolphål, gropar och lagerrester samt fynd av bearbetad flinta i matjorden. Ett begränsat område på ytans östra del tolkades som ett potentiellt mesolitiskt boplatsläge, och en arkeologisk förundersökning föreslogs för ytan, vilken omfattar cirka 1 hektar.