2019

Rapport 2019:59. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning. Östergötland, Linköpings stad och kommun, Hunnebergsgatan och Onkel Adamsparken, fornlämning Linköping 153:1 och 152
Rikard Hedvall