GC-väg

Publikation

GC-väg längs väg 740

Rapport 2018:22. Arkeologisk utredning steg 2, 2017, Skåne. Christoffer Hagberg

Publikation

GC-väg Arrie–Käglinge

Rapport 2018:1. Arkeologisk utredning, Skåne. Annika Knarrström

Publikation

Gång- och cykelväg längs väg 13

Rapport 2015:29. Arkeologisk utredning steg 1 2014, Skåne. Tyra Ericson och Kennet Stark

Publikation

Gång- och cykelväg längs väg 13

Rapport 2016:24. Arkeologisk utredning steg 2, Skåne. Nathalie Hyll

Publikation

GC-väg mellan Mörarp och korsningen väg 1370/1376

Rapport 2017:65. Arkeologisk utredning steg 1 och steg 2. Anne Carlie

Publikation

GC-väg Kattegattleden på Kulla- och Bjärehalvön

Rapport 2017:6. Arkeologisk utredning steg 2, 2016 i Skåne, Båstads kommun, Västra Karups socken, Svenstad 16:10 m.fl.