Hjärup

Blogginlägg 2017.05.02

En vikingatida gård

Nu har vi börjat undersöka flera spännande hus i den sydöstra delen av området. Ett av dessa är cirka 46...

Blogginlägg 2017.04.21

Tio hus hittade

Arbetet går framåt. Vi fortsätter att schakta bort matjorden på undersökningsytan. I alven framträder spår efter stolpbyggda järnåldershus i form...

Blogginlägg 2017.04.18

Vendeltida fibula

Idag visar vi en vendeltida rektangulär fibula (dräktsspänne) som påträffades strax innan påsk. Bronsspännet var vackert dekorerad med djurornamentik. Vi...

Blogginlägg 2017.04.11

Djurornamentik på silverbeslag

Dagens finfynd utgjordes av detta fina förgyllda silverbeslag med vacker djurornamentik. Det är från vendeltid (550-800 e.Kr.)

Blogginlägg 2017.04.07

Ett fint spänne

Idag detekterade Iohannes fram det här fina spännet med sirlig ornering föreställande ett liggande djur!

Blogginlägg 2017.04.04

Likarmat spänne av brons

Det första detektorsfyndet, ett likarmat spänne i brons från vendeltid (550 – 800 e. Kr.), påträffades redan efter 15 minuters...

Blogginlägg 2017.04.03

Äntligen igång med schaktningen!

Denna veckan kommer vi huvudsakligen att gräva bort de massor som förts på i samband med bygget av cementfabriken, så...

Blogginlägg 2017.03.29

En 2000-årig vridkran

Vid förundersökningen samlade vi in ett förhållandevis stort fyndmaterial, varav merparten är att betrakta som hushållsavfall som den förhistoriska människan...

Blogginlägg 2017.03.27

En grav

Ovanpå det stora gropsystemet som vi berättade om i det förra inlägget fann vi vid förundersökningen 2011 en stenkonstruktion som...

Blogginlägg 2017.03.22

Hus från förromersk järnålder

Vid förundersökningen som vi gjorde 2011 tog vi upp fem stycken provytor inom området, för att samla in data kring...

Blogginlägg 2017.03.17

Metertjock matjord

Den 3e april inleder vi matjordsavbaningen med hjälp av 3 stycken 20-tons grävmaskiner och 3 stycken dumpers. Det är först...

Blogginlägg 2015.05.24

Ugn i lergrop

Det mesta vi har undersökt är brunnar. Men i en lergrop hittades en ugn, oklart vad den användes till.