keramik

Publikation

Fyra boplatser i Sunnvära

Rapport 2017:8. Arkeologisk utredning. Hallands län, Halland, Varbergs kommun, Värö socken, Sunnvära 8:2 och 8:3

Publikation

Nålmakaren 10 - spår av en stadsgård i Varberg

Rapport 2016:112. En förundersökning av ett forntida gårdskomplex i Varberg.

Blogginlägg 2017.03.17

Subtila fynd…

Objekt 53 ligger på en mindre moränavsats som vetter åt väster alldeles intill E4:an. Tidigare har ytan pekats ut som...

Blogginlägg 2016.09.15

Kinesiskt porslin

Idag har vi grävt i södra delen av området, inte långt från kajen. En stor silo stod här under 1900-talet,...