2017

Rapport 2017:8

Varbergs kommuns planerar industriverksamhet vid trafikplats Värö, nära Sunnvära i Varbergs kommun och därför gjordes en arkeologisk utredning.

Under fem höstdagar i oktober 2016 undersöktes det cirka 139 000 kvadratmeter stora området och då hittades fyra boplatslämningar med datering till brons- och järnålder. Ett stort antal kokgropar upptäcktes liksom ett nedsatt keramikkärl som kan utgöra en så kallad flatmarksgrav.