trädgårdsarkeologi

Blogginlägg 2017.03.20

Hålnunneört

I 1500-talets danska och svenska läkeböcker förekommer olika varianter på örtnamnet hwllwrt/ holyrt, men det är osäkert vilken växt som avses...

Blogginlägg 2017.03.13

Hirs

Den svenska historien om hirs är kluven i två skilda perioder när detta sädesslag odlats eller brukats här. Grovt räknat handlar det om bronsålder och medeltid.

Blogginlägg 2017.03.11

Pionjären Vivi Laurent-Täckholm

Dagen till ära vill vi lyfta fram en svensk pionjär inom trädgårdsarkeologi: Vivi Laurent-Täckholm (1898-1978).

Blogginlägg 2017.03.09

Lök

Löken är en så gammal och intressant kulturväxt att det blir svårt att skriva ett kort inlägg.

Blogginlägg 2017.02.27

Portlak

Portlaken, en liten ört som kan syltas eller användas rå eller stuvad som spenat, är kanske välbekant för trädgårdsfolk, men tycks hamna under radarn för en bredare allmänhet.

Blogginlägg 2017.02.20

En riktig nykomling – tomaten

Tomatens introduktion finns i det levande mannaminnet – många äldre kan berätta om hur den gjorde sitt inträde i köken under det tidiga 1900-talet.

Blogginlägg 2017.02.13

Kråkbär

Historien om kråkbär är för närvarande rätt mystisk...

Blogginlägg 2017.02.06

Sommarkyndel

Trots att sommarkyndel kan sägas tillhöra de klassiska örtkryddorna från medelhavsområdet, har den blivit lite bortglömd (word undrar t.ex. nyss om jag försökte skriva ”sommarcafé).

Blogginlägg 2017.01.30

Jordgubbe

Många känner kanske att jordgubben alltid funnits i Sverige – att jordgubbar och mjölk utgör basen i folksjälen, men jordgubben är inte bara ny här utan i hela världen.

Blogginlägg 2017.01.23

Häggbär

Hägg är ett välkänt träd som invandrade till landet för omkring 10.000 år sedan. Ibland betraktad med visst skepsis...

Blogginlägg 2017.01.16

Kryddiga koriander

Idag associerar många koriander med asiatiska och indiska kök som ett exempel på en utländsk influens i svensk kokkonst, men koriander har ungefär samma rötter i vår mat som dill och persilja.

Blogginlägg 2017.01.08

Mystiska mossdjur

Inte bara växtfragment som hittas under mikroskopet utan även djurdelar förekommer. Ett trevligt sådant exempel är det lilla mossdjuret Cristatella mucedo.