Uppsala

Nyhet 2017.09.06

Sverige, vi har ett resultat!

Utgrävningen är över och snart avslöjar vi forskarnas fantastiska resultat. Välkommen till Gamla Uppsala museum söndagen den 17 september. Samma dag invigs den nya järnvägstunneln.

Blogginlägg 2017.08.22

Sverige, vi har ett resultat!

År av utgrävningar och analyser är klara och söndagen den 17 september välkomnas just Du att ta del av dem...

Uppdrag

Järnåldersbönder i Fyrislund

Malstenar, keramik, ben och en vacker kam. Det var bara några av fynden i östra Fyrislund där gårdar från järnåldern undersöktes 2015.

Uppdrag

Härskarna i Gamla Uppsala

En mystisk processionsväg, gårdar och stort gravfält. Gamla Uppsala är en av Sveriges mest kända fornlämningsmiljöer och här dök nya överraskande fynd upp.

Publikation

Yngre järnålder och medeltid

Rapport 2016:64. Arkeologisk undersökning, Uppland. Anton Seiler m. fl.

Publikation

Ett litet rituellt komplex vid Stenhagen

Rapport 2016:43. Arkeologisk undersökning, Uppland. Mia Englund

Publikation

Boplatslämningar vid Gamla Uppsalagatan

Rapport 2017:37. Arkeologisk utredning, Uppland. Niclas Björck

Blogginlägg 2016.04.21

Arbetet börjar bli klart

Gravar, brunnar, hus, spikar, stolpmonument, hästskosömmar och smycken. En första grundläggande genomgång av allt som hittats i Gamla Uppsala är snart klar! 

Blogginlägg 2015.10.01

Fler spännande fynd

Det här är inte vad vi först trodde men spännande ändå! Vad tror du att det är en del av? 

Blogginlägg 2015.07.06

Mer från utgrävningen

Våra stenfundament är verkligen märkliga

Blogginlägg 2015.06.17

En brunn hittad

Brunnar innehåller ofta mycket information. Det är en anledning till att arkeologer gärna vill hitta brunnar när de undersöker förhistoriska...

Blogginlägg 2015.06.15

Tiotal eldstäder undersökta

I den södra delen av undersökningsområdet framträder nu den ena lämningen efter den andra. Arkeologerna har börjat undersöka båda eldstäder...