Under maj och juni 2020 undersöker vi lämningarna av stadsbebyggelse från 1500- och 1600-talen på Marstrandsön i Bohuslän. Undersökningen är ett samarbetsprojekt med arkeologerna på Bohusläns Museum.

Marstrand är idag mest känd som en populär sommarort men har en lång historia. Bilden visar var på Marstrand den undersökta ytan låg. Foto Bohusläns museum

Marstrand är idag kanske mest känt som en badort och sommarstad men staden har en drygt 1000-årig historia. Läget i den yttersta randen av skärgården, med en djuphamn som sällan fryser, har bidragit till Marstrands långa kontinuitet som knutpunkt och handelsplats för sjöfarare längs västkusten. Lite är dock känt om den äldsta historien där informationen vi har framförallt grundar sig på skriftliga källor. 1291 omnämns ”Minoriternas kyrka” alltså en konventkyrka uppförd av Franciskanerorden vilket indikerar att staden redan då hade en etablerad bebyggelse och viss betydelse.

De arkeologiska bidragen till stadens historia har varit sparsamma. Bara drygt ett 40-tal insatser har gjorts där de flesta begränsat sig till titthål vid exempelvis ledningsdragningar i gatunätet. Senaste gången det genomfördes någon liknande större undersökning av tomter och stadsgårdar var för drygt 40 år sedan.

Vi hoppas att vår undersökning ska öka kunskapen om hur bebyggelseutvecklingen sett ut på platsen och hur livsvillkoren varit för stadsinvånarna. I förlängningen blir det ytterligare en pusselbit i kunskapsuppbyggnaden om Marstrands historia.

Under arbetets gång har Bohusläns Museum gjort flera filmer om undersökningen. Dem hittar ni i museets blogg.

Läs mer i rapporten.

Ytan sedd från öster när bebyggelse från 1500-talet skulle dokumenteras. Förhoppningen är att få reda på mer om livsvillkoren för invånarna för 400–500 år sedan och hur bebyggelsen såg ut. Foto: Arkeologerna CC-BY