Ett torp från 1700-talet, en stensättning och en stenåldersboplats är vad Arnö bjuder på under våren och försommaren 2022. Ett fint litet smörgåsbord av lämningar strax söder om Nyköping.

Det 300 år gamla torpet ligger i Arnö utanför Nyköping. Foto: Arkeologerna CC BY

Det är det 300 år gamla torpet som ska undersökas arkeologiskt. Bakgrunden är att företaget Logistic Contractor Entreprenad AB har för avsikt att etablera lager- och logistikbyggnader vid Arnö, söder om Nyköping.

Södra Stentorpet är belagt från första halvan av 1700-talet. Torpet tycks på förhand ha varit ett mindre gårdsbruk. Förundersökningen som gjordes i fjol visade på en välutvecklad gårdsstruktur med boningshus, ladugård, jordkällare, smedja/kokhus, ekonomibyggnad och vattenhål/brunn. Ytterligare bebyggelse kan finnas i ytor som vid förundersökningen var beväxt med stora och vida träd. Det sammanlagda resultatet hittills pekar på att Stentorp har varit ett familjejordbruk med tjänstehjon.

Inom området finns även en rund stensättning som av karaktär att döma är från yngre bronsålder/äldre järnålder, samt en stenåldersboplats från yngre stenåldern.