Historisk tid

Blogginlägg 2017.11.17

Nytt om resultaten från väg 25 vid Alvesta

Det är drygt en månad sedan vi kom in från fältarbetet på väg 25 utanför Alvesta i södra Småland. Förundersökningen...

Publikation

Fossil åkermark, hålväg och klosterjord

Rapport 2017:128. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning, Östergötland. Annika Konsmar

Publikation

Sentida bebebyggelse i Skogsborg

Rapport 2017:137. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2, Västmanland. Wivianne Bondesson

Blogginlägg 2017.11.09

Spår av två byar

Längst i norr närmast Finspångsvägen låg under historisk tid de två byarna Fyrby och Östra Eneby.

Publikation

Gruvområdet Valö 71:1

AU GAL PM 2015:2. Geoarkeologisk undersökning, Uppland. Mia Englund

Publikation

Sörmländska torp i kulturmiljövården

Rapport 2015:73. FoU-projekt, Södermanland. Lena Beronius Jörpeland och Ann-Mari Hållans Stenholm

Publikation

Stiglucka, kyrkokrog och klockgjutning

Rapport 2015:92. Arkeologisk förundersökning och undersökning, Södermanland. Mathias Bäck och John Hamilton

Publikation

E22 mellan Fjälkinge–Gualöv

Rapport 2015:78. Arkeologisk utredning steg 1 2015, Skåne. Nathalie Gyll

Publikation

Antikvarisk kontroll Garnisonskyrkogården

Rapport 2015:91. Arkeologisk förundersökning, Västergötland. Petra Nordin

Publikation

Garnisonskyrkogården Göteborg 436

Rapport 2015:90. Arkeologisk förundersökning, Västergötland. Petra Nordin

Publikation

Väg E22 förbi Linderöd

Rapport 2015:98. Arkeologisk förundersökning 2015, Skåne. Anne Carlie m. fl.

Publikation

Inför schaktning för optoslang i Ringarums tätort

Rapport 2015:86. Arkeologisk utredning, etapp 1, Östergötland. Marita Sjölin