Historisk tid

Blogginlägg 2018.01.23

Skeppsholmen i Norrköping

Idag finns inget i den stora asfalterade ytan som visar att området en gång var en vattenomfluten ö.

Publikation

Helsingborg

Rapport 2017: 158. Arkeologisk förundersökning och undersökning i form av schaktningsövervakning 2017. Skåne. Adam Bolander och Stefan Larsson m. fl.

Publikation

Gustafstorpet och Sjögestadlund

Rapport 2017:161. Arkeologisk utredning, etapp 2. Östergötland. Alf Ericsson

Publikation

Trädgårdslund – torp och torplämningar

Rapport 2017:160. Arkeologisk förundersökning, Östergötland. Annika Helander

Publikation

Spår av de gamla hamnarna

Rapport 2017:156. Arkeologisk förundersökning, Västergötland. Elisabet Schager m. fl.

Blogginlägg 2017.12.28

Teknisk keramik från hyttan

Vilken funktion kan detta lerblock som hittades på hyttans golv ha haft?

Publikation

En grav från Kalmarkriget

Under striderna i Kalmar 1611 mot danskarna omkom mannen som troligen var soldat.

Publikation

Gång- och cykelväg

Rapport 2017:148. Arkeologisk utredning steg 1, 2017. Skåne. Bo Friman

Publikation

Vägplan för väg 35

Rapport 2017:147. Arkeologisk utredning, etapp 2. Östergötland. Annika Helander och Peter Zetterlund

Publikation

Gårdslämningar i Skårby

Rapport 2017:144. Arkeologisk utredning, Halland. Jörgen Streiffert och Christina Rosén

Publikation

Kvarteret Neptun 29 i Landskrona

Rapport 2017:142. Arkeologisk undersökning i form av schaktövervakning, 2017, Skåne. Katalin Schmidt Sabo

Blogginlägg 2017.12.04

Ett rum och farstu

Byggnadrest påträffad bestående av en stuga samt en förstuga närmast bergets stup. Stugans södra fasad ligger i vinkel med utanverket