hus

Publikation

De synliga skeppsgravarna vid Vrangelsro

Rapport 2017:141. Arkeologisk undersökning, Halland. Gisela Ängeby och Gundela Lindeman m. fl.

Blogginlägg 2017.11.29

Tobak och kritpipor i Renströmmen

Något av det vanligaste man hittar vid stadsgrävningar är kritpipor...här en sällsynt sådan från Norrköping.

Blogginlägg 2017.11.15

Tusen år gamla rester av hus

Kraftiga stenskodda stolphål visar att det funnits bebyggelse under yngre järnålder i Pryssgården.

Publikation

Sentida bebebyggelse i Skogsborg

Rapport 2017:137. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2, Västmanland. Wivianne Bondesson

Publikation

Östra Grevie 9:40 och 12:14

Rapport 2015:95. Arkeologisk förundersökning, 2014, Skåne. Adam Bolander m. fl.

Blogginlägg 2017.11.01

Johan Peter Frisks hus

Det nya huset på Hunnebergsgatan 30 stod klart under hösten 1795. Läs mer om hus och människor i Linköping.

Publikation

Ett stenhus med källare

Rapport 2015:75. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning, Östergötland. Rikard Hedvall

Publikation

Sydvästlänken i Kronoberg

Rapport 2015:10. Arkeologiska förundersökningar Småland. Ola Kronberg

Blogginlägg 2017.10.06

Överbefolkade gårdar

Onkel Adamsgården under 1700-talet Bostadshuset och säkert också magasinet intill stod alltså färdigt på hösten 1795 för att ta emot...

Blogginlägg 2017.09.20

Johan Frisks nya hus 1795

Onkel Adamsgården, Linköping Det bevarade bostadshuset vid Hunnebergsgatan stod färdigt hösten 1795 med sina båda våningar. Genom att studera byggnadsteknik...

Uppdrag

Hus och människor

Hur levde människor på 1700-talet? Hur såg stadslivet, levnadsvillkoren och bostäderna ut för 200 år sedan? I forskningsprojektet ”Hus och hushåll...

Publikation

Strategiska bosättningar vid Syrahålasundet

Rapport 2014:153. Arkeologisk undersökning, Västergötland. Petra Nordin m fl.