I detta nummer berättar vi om kronans masthamn, tullen vid Stora Bommen och naturligtvis om de många fartygsvrak som hittats på botten av den gamla masthamnen. Avslutningsvis berättar vi om den en gång så krigsdrabbade Göta älv och om alla de befästningar som byggdes för att skydda området. Men vi börjar där vi slutade sist med de byggnadsrester och husgeråd som hittats under mark efter de första göteborgarna. Ibland kommer vi dem så nära att vi kan namnge personer och återberätta delar av deras historia.

Vad döljer sig under marken i Göteborg? Flera stora arkeologiska undersökningar utförs i Sveriges näst största stad i samband med olika byggprojekt. Nya vägar, broar och en ny järnväg, Västlänken, byggs genom hela centrala staden.
Den första volymen av vårt magasin kom ut 2021. I den berättade vi om våra undersökningar på Gullbergs fäste och Johannebergs landeri. Nu har vi kommit till den 400 år gamla befästa innerstaden Göteborg med bland annat befästningsmurar, vallgravar, kanaler, hamnar och
kaj kanter bevarade.

Under jorden i Göteborg. Arkeologi för Västlänken 2 finns att hämta på Göteborgs stadsmuseum. Magasinet går också att låna på större bibliotek i Göteborg. Vill du hellre läsa online? För att komma till webbversionen klicka här och ladda ner den från sidan.