Utgrävningarna vid Slottsvägen i Kalmar fortsätter. Nu har vi korsat den medeltida Sandvikagatan och börjat med en av gårdarna söderut. Gården tillhörde möjligen släkten Brage i slutet av 1400-talet och var en av Kalmars stora gårdar.

Den undre stenläggningen vid Sandvikagatan har troligen kommit på plats under 1300-talet och utgör möjligen ett första gatuskede.
Den undre stenläggningen vid Sandvikagatan har troligen kommit på plats under 1300-talet och utgör möjligen ett första gatuskede. Foto: Arkeologerna CC BY

Nu har vi korsat Sanvikagatan

Området för Sandvikagatan, som vi berättade om i blogginlägget 26/8, visade sig bestå av två vällagda stensatta nivåer. Den översta nivån har troligen tillkommit under senare delen av medeltiden och var i bruk in på 1600-talet. Den understa nivån påträffades en halvmeter längre ner och bestod av större stenar. Även denna läggning var mycket ordentligt lagd med en jämn yta. Stenarna hade troligen kommit på plats under 1300-talet och kanske är det den ”första” Sandivikagatan. Gatan är i så fall åtminstone 100 år äldre än vad de skriftliga källorna berättar. Här får vi emellertid analysera materialet närmare och återkomma.

Den undre stenläggningen var utlagd på ett kraftigt sandlager som innehöll sopor från 1200-talet. Det rör sig framför allt om djurben, det vill säga mat- och slaktavfall, men även en del hantverksavfall. Här ligger även keramikskärvor från importerade tyska kärl i så kallat yngre svartgods och ej genomsintrat stengods.

Annika dokumenterar de släta stenarna.
Annika dokumenterar de släta stenarna. Foto: Arkeologerna CC BY
Sandlagren i botten innehåller mycket sopor från 1200-talet.
Sandlagren i botten innehåller mycket sopor från 1200-talet. Foto: Arkeologerna CC BY

Familjen Brages stora gård?

Söder om Sandvikagatan låg under senmedeltid en av Kalmars stora gårdar och troligen har vi nu börjat undersöka en del av den. Enligt den medeltida tänkeboken tillhörde den släkten Brage i slutet av 1400-talet och räknades som deras fädernegård.

Gården hade en stor bredd utmed Sandvikagatans sydvästra sida med närmare 25 meter och där vi nu gräver ett utsnitt på ca 2,5–3 meter tvärs igenom tomten. Erik Brage innehade gården omkring 1480 och granngården i söder tillhörde brodern Claus Brage, som var präst. Brodern Claus ägde också en gatubod som låg söder om gården. Gatuboden beskrivs i källorna så här: ”med tu rum med hus och jordh liggiande grund”.

Vi kommer under de kommande veckorna att gräva ett 30-tal meter genom tomten. Har vi tur så hittar vi lämningar av olika byggnader och verksamheter. Hittills har vi undersökt rester av 1500–1600-talsbebyggelse. Denna är således från perioden efter familjen Brage och vi kan bland annat se att man har grävt igenom området under 1700-talet.

Bebyggelsen från 1500–1600-talet rensas fram på familjen Brages gård söder om Sandvikagatan. I bakgrunden har precis grävt i botten, så det återstår cirka en meter med kulturlager av lämningarna i bildens förgrund.
Bebyggelsen från 1500–1600-talet rensas fram på familjen Brages gård söder om Sandvikagatan. I bakgrunden har precis grävt i botten, så det återstår cirka en meter med kulturlager av lämningarna i bildens förgrund. Foto: Arkeologerna CC BY
Ett öre sm från år 1761.
Ett öre sm från år 1761. Foto: Arkeologerna CC BY
Frånsidans AF avslöjar att det Adolf Fredrik var kung då, tio år innan han lär ätit en semla för mycket.
Frånsidans AF avslöjar att det Adolf Fredrik var kung då, tio år innan han lär ätit en semla för mycket. Foto: Arkeologerna CC BY
Myntet är ett ¼ öre från drottning Kristinas regering, möjligen präglat på 1630-talet.
Myntet är ett ¼ öre från drottning Kristinas regering, möjligen präglat på 1630-talet. Foto: Arkeologerna CC BY
Skärvor från så kallade passglas, dryckesbägare i början av 1600-talet.
Skärvor från så kallade passglas, dryckesbägare i början av 1600-talet. Foto: Arkeologerna CC BY
En tillplattad blyprojektil från den blodiga sommaren år 1611 när Kalmar stad stormades av danskarna.
En tillplattad blyprojektil från den blodiga sommaren år 1611 när Kalmar stad stormades av danskarna. Foto: Arkeologerna CC BY
Bearbetat hornföremål, möjligen från ett knivskaft.
Bearbetat hornföremål, möjligen från ett knivskaft. Foto: Arkeologerna CC BY