Nu i veckan återupptog Kalmar VA och Arkeologerna utgrävningarna i Gamla stan. I kvarteret Cedern har vi bland annat fått fram ytterligare en bit av Kalmars medeltida stadsmur.

Den medeltida stadsmuren var här omkring två meter bred och man har haft ett drygt jobb när man lade ner ledningar för mer än 100 år sedan. Foto: Arkeologerna CC BY

Du kan läsa mer om stadsmuren i ett blogginlägg från 2022-05-13 då vi grävde ett avsnitt av stadsmurens norra del. Nu har vi undersökt ett kort stycke av stadsmuren i sydväst.

Den medeltida stadsmuren i sydväst

Idag är det möjligt att se framgrävda och restaurerade brottstycken av den medeltida stadsmuren på några ställen i Gamla stan. Omkring 70 meter av stadsmurens södra sträckning finns till exempel söder om Skansgatan. Muren kan följas västerut från den Mosaiska kyrkogården och muravsnittet avslutas i väster med grunden till ett runt torn. Nu har vi undersökt ett kort stycke av stadsmuren som ligger ungefär 50 meter nordväst om denna del.

Det undersökta muravsnittet i kvarteret Cedern ligger ungefär mitt emellan det medeltida Söderport inom Mosaiska kyrkogården i sydost och det medeltida Västerport väster om Krusenstiernska gården i nordväst.

I denna del av staden låg flera av smedernas gårdar och verkstäder under 1400-talet. Smedjegatan är belagd under 1300-talet och omnämns 1381 i tänkebokens lågtyska som ”die smede strate”. Gatan har troligen haft en sträckning cirka 60 meter om stadsmuren. Denna del av dagens kvarteret Cedern betecknar möjligen den gård ”Vnder mwrenom widher sydraport västan til widher Olaf wtskogx gardh”, som Hans Meydenborg, svärdfejare, köpte 1431 av Benkt Laurensson.

Vi har påträffat en byggnad med stenläggningar i norra delen av schaktet. Kanske är det spår efter Meydenborgs gård? De fortsatta undersökningarna norrut i denna del av staden kommer att närmare beröra smedernas gårdar och då får vi anledning att återkomma i blogginlägg.

Här syns det tydligare hur man varit tvungen bryta sig igenom muren för att lägga vatten- och gasledning. Foto: Arkeologerna CC BY

Spåren från 1900-talets ledningsarbeten

Utgrävningen vid kvarteret Cedern berör bland annat gamla schakt från när man grävde ner vatten- och gasledningar för mer än 100 år sedan. Samtliga dessa schakt handgrävdes, ibland till flera meters djup, och de smala schakten hade ofta spikraka väggar. Ett riskabelt och farligt jobb. Dåtidens anläggningsarbetare har kastat eller tappat föremål som vi råkar på igen. Lite överraskande fann vi en emaljerad gatuskylt strax söder om kvarteret Cedern. Skylten har suttit vid Sturegatan/kvarteret Nejlikan som ligger cirka 400 meter åt sydväst. Kanske rev man ett plank eller en stolpe i samband med pågående ledningsarbeten i början av 1900-talet och så följde den med massorna när man lade igen de grävda schakten i norr. Den emaljerade knappen med Kalmar stadsvapen kan ha tappats av en av stadens ämbetsmän. Kanske var det en nitisk polis eller någon tjänsteman från gasverket som övervakade arbetena?

En emaljerad bleckmugg i sandfyllningen – tappad av en törstig grävare får 100 år sedan? Foto: Arkeologerna CC BY
En stilig knapp i gjuten mässing med en variant av Kalmars stadsvapen föreställande ett slott med tre torn. Knappen kanske bars den av en av stadens ämbetsmän som besiktigade de pågående arbetena. Foto: Arkeologerna CC BY
Emaljskylten påträffades i det gamla ledningsschaktet omedelbart söder om kvarteret Cedern. Sturevägen och kvarteret Nejlikan liggare cirka 400 meter åt sydväst. Foto: Arkeologerna CC BY
Ett tyskt stensgodskrus som hittades i Slottsvägen. Foto: Arkeologerna CC BY