Att tråckla in en 14 tons grävmaskin i villatomter var inte alltid det lättaste! Tack alla förstående hyresgäster i området!

Vi inledde förundersökningen med att försöka ta reda på om det fanns några bevarade spår i det villaområde som också kommer att beröras av kommande byggnation i området.

Trots befintliga hus och grunder efter rivna hus, trots mängder med ledningsschakt och andra störningar hittade vi en del spår. Flera gropar och härdar tyder på olika aktiviteter och ett område med stolphål tyder på att det också funnits en gård i området. Dagens villor är alltså inte de första husen i området.

När vi har daterat träkol och annat organiskt material kommer vi att få reda på hur gamla lämningarna är.

På flera ställen i villaområdet hittade vi förhistoriska lämningar. Här mäter Maria in några gropar, som grävmaskinen precis frilagt.