Efter första veckan i fält är vi nu i stort sett klara med schaktningen. Lite uppsnyggning av gravröset hann vi också med, inför 3D-fotografering. Bland annat rensade vi lite försiktigt i skräpet som låg i den centralt belägna kratern. Ett så fint tomrum har man naturligtvis varit tvungna att fylla!

En liten kollektion av porslin, flaskor och dricksglas från röset.
En liten kollektion av porslin, flaskor och dricksglas från röset. Foto: Arkeologerna CC-BY

Resultaten av förundersökningen visade att vi skulle finna en mängd härdar och det gjorde vi också. Några av dem ligger bara några meter från gravrösets brätte och det förefaller rimligt att det finns ett samband. Vi tänker oss att man kom till röset för att begrava och minnas de döda. Då tändes eldarna, kanske i samband med måltider eller ceremonier.

Några av härdarna närmast gravröset.
Några av härdarna närmast gravröset. Foto: Arkeologerna CC-BY

Arkeologiska undersökningar bjuder alltid på överraskningar, så även denna gång. Vid schaktningen undersökte vi matjorden med metalldetektor och ett av fynden är en välbevarad holkyxa av järn. Sådana kan vara svåra att datera närmare, men vi vill gärna tro att den härrör från äldre järnålder. När matjorden tagits bort avtecknade sig stolphål efter två långhus mot alven, på samma plats där vi hittade yxan. De båda husen är rätt så lika och vi daterar dem preliminärt till just äldre järnålder. Husen överlagrar varandra vilket visar att boplatsen vid röset var kontinuerligt bebodd under en längre tid.

En holkyxa som kan vara från äldre järnålder. Foto: Arkeologerna CC-BY
En holkyxa som kan vara från äldre järnålder. Foto: Arkeologerna CC-BY

Nu är undersökningsytan i stort sett färdig för drönarfotograferingen som vi inleder den andra och sista arbetsveckan med, om nu det lite nyckfulla vårvädret tillåter. Som en aptitretare bjuder vi på en liten flygtur utmed åsen som gjordes tidigare i vår.