Rapporten över undersökningen i Telestadområdet i Växjö är äntligen färdig. Resultaten vi fick var spännande och i vissa fall oväntade. Vilken tidsresa!

Förkolnade sädeskorn av skalkorn, havre, emmer-/speltvete och råg från undersökningen.
Förkolnade sädeskorn av skalkorn, havre, emmer-/speltvete och råg från undersökningen. Foto: Santeri Vanhanen, Arkeologerna CC BY

I fält fick vi undersöka och dokumentera monument, bebyggelse och andra spår efter både vardagliga och mer högtidliga händelser som utspelat sig under sten-, brons- och järnålder. Under rapportarbetet kunde vi lägga till nya resultat till de som tidigare framkommit genom undersökningar ända tillbaka till 1892, och sammanställa en ”mini-syntes” med nedslag under de 5 500 år då människor bodde och verkade på åsen i Telestad. Särskilt kul var det att jordproverna som togs i fält visade sig innehålla ett rikt och varierat botaniskt material vilket gjorde det möjligt att också belysa den lokala vegetationens utveckling och jordbrukets historia.

Stort tack till alla som vi samarbetat med och som har visat intresse; på Skanska, Växjö kommun, Länsstyrelsen i Kronobergs län, Kulturparken Småland och Kronobergs arkeologiska förening.

Läs hela rapporten Händelser vid ett gravröse!

Efter avslutat fältarbete tog vi en gruppbild på röset. Från vänster: Krister, Axel, Fredrik, Bengt och Iohannes. Christoffer tog bilden.
Efter avslutat fältarbete tog vi en gruppbild på röset. Från vänster: Krister, Axel, Fredrik, Bengt och Iohannes. Christoffer Hagberg tog bilden. Foto: Arkeologerna CC BY