Vid Eriksberg söder om Hallstahammar undersöker Arkeologerna en del av ett gravfält. Gravfältet har varit föremål för två större undersökningar redan i början av 1960-talet då nya E18 anlades. Vi följer därmed i spåren av tidigare generationers arkeologer, inte minst den i Västmanland välkända Henry Simonsson, som tidigt undersökte många av de mest intressanta gravfälten i Västmanland, däribland gravfältet vid Eriksberg.

Gravfältet har rensats från buskar, sly och tjock mylla. När man tittar närmare på myllret av stenar framträder rader av block, mattor av vasskantad sten och täta packningar av mindre sten. Foto: Arkeologerna CC BY

Rensningen av gravfältet har precis avslutats och under en matta av blåbärsris, ormbunkar, buskar och tjock mylla framträder en annan värld som var osynlig för bara några veckor sedan. Nedanför en större klippa av röd bergart finns ett stort område med block och sten. När man tittar närmare på myllret av stenar framträder rader av block, mattor av vasskantad sten och täta packningar av mindre sten, i många fall lagda kring större block. Det är som att man har försökt att klä in och stensätta klippans fot och bygga ett eget landskap, kanske efter en övergripande kosmologisk idé där skapelseberättelser och gudar stått i centrum.

Vi förväntar oss att i stenmyllret påträffa både regelrätta begravningar med kremerade människoben, och lämningar som kan knytas till olika rituella handlingar såsom exempelvis offer.

Tidigare storskaliga undersökningar av liknande miljöer i till exempel Tillinge och Rasbo socken i Uppland har gett spännande resultat som kunnat knytas till både bronsålder och äldre järnålder. Speciellt för Eriksberg verkar vara att den stenklädda miljön även delvis delar plats med ett gravfält från yngre järnålder som har en annan gravtradition.

Mer om dessa speciella grav- och kultmiljöer kan du läsa i Skeke i Rasbo socken (PDF) och Nibble i Tillinge socken (PDF)

Gravfältet har varit föremål för två större undersökningar i början av 1960-talet då nya E18 anlades. Foto: Arkeologerna CC BY