Resebromosse ligger utanför Norrköping, i närheten av Löfstad slott. Det var en gång i tiden en forntida offerplats och en viktig knutpunkt i en centralbygd. Arkeologerna har under förundersökningen hittat flera vägar som korsade den gamla våtmarken. Vägsträckningen har flankerats av två monumentala gravar som förmodligen har anlagts under senare delen av bronsåldern eller järnåldern. De visade sig senare ha ingått i ett större gravfält.

Följ med på en resa till området som det såg ut i höstas när arkeologerna grävde fram det förflutna!