Uppland

Publikation

Ny 130 kV ledning

Rapport 2017:108. Arkeologisk utredning, etapp 1, Uppland. Wivianne Bondesson

Publikation

Hägnader och härdar i Gunsta

Rapport 2017:116. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2, Uppland. Niclas Björck

Publikation

Gamla Uppsala-årsredogörelse 2013

Rapport 2015:28. Arkeologisk undersökning, Ostkustbanan, Uppland. Red: Lena Beronius Jörpeland

Publikation

Gårdar och järnhantering i Smedsbo

Rapport 2009:13. Arkeologisk undersökning, Uppland. Niclas Björck

Publikation

Färdvägar i skogsbygd

Rapport 2015:112. Arkeologisk förundersökning, Uppland. Magnus Lindberg

Publikation

Lämningar i Alsike

Rapport 2016:2. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2, Uppland. Wivianne Bondesson

Publikation

Nabor och samfälldhet

Rapport 2016:50. Arkeologisk undersökning, Uppland. Fredrik Larsson och John Hamilton m. fl.

Publikation

Husby – En förhistorisk boplats i östra Vendel

Rapport 2016:109. Arkeologisk utredning, Uppland. Fredrik Larsson m. fl.

Publikation

Eggeby gamla tomt

Rapport 2016:44. Arkeologisk utredning, Uppland. Lena Beronius Jörpeland, m. fl.

Publikation

RV 70 kompletterande utredning

Rapport 2016:79. Kompletterande arkeologisk utredning, Uppland. Wivianne Bondesson

Publikation

En brunn vid Storgården

Rapport 2016:100. Arkeologisk undersökning, Uppland. Mia Englund

Publikation

Schakt i Gamla Stan

Rapport 2016:102. Arkeologisk förundersökning, Uppland. Ann-Mari Hållans Stenholm och Tomas Westberg