2015

Rapport 2015:56. Arkeologisk utredning steg 2 inför utbyggnad av dubbelspårig järnväg. Hallands län, Halland, Varbergs kommun, Hunnerstad, Lindberg, Träslöv och Varberg socken, flera fastigheter längs sträckan Varberg–Hamra
Johannes Nieminen

År 1995 påbörjades en första arkeologisk utredning inför planerna på att bygga en dubbelspårig järnväg mellan Varberg och Hamra. Järnvägsprojektet kom dock att läggas i malpåse under en period av närmare tjugo år. När Trafikverket återupptog projekteringen av järnvägsbygget gjordes en förnyad arkeologisk utredning år 2014. I samband med det påträffades 13 fornlämningar, samtliga utgjordes av förhistoriska boplatser. På boplatserna framkom anläggningar och fynd i varierande grad, spår efter människor som representerar närvaro i området från äldre stenålder fram till brons- och järnålder. Utöver fornlämningarna registrerades även tre övriga kulturhistoriska lämningar i samband med utredningen.