2019

Rapport 2019:21. Arkeologisk förundersökning. Skåne län, Skåne, Båstads kommun, Båstads socken, fastighet Banken 1, fornlämning Båstad 24
Mats Anglert

Den avgränsande arkeologiska förundersökningen gjordes av Arkeologerna inför en planerad byggnation inom fastigheten Banken 1 i Båstad. Fastigheten kan förmodas ha varit bebyggd från senare delen av 1400-talet då Båstad blev stad och fram till idag. Båstads betydelse minskade dock och under 1600-talet skedde en markant tillbakagång. Längre fram drabbades Båstad av två mycket omfattande bränder. Fastighetens utnyttjande har präglats av denna föränderliga utveckling och de arkeologiska resultaten har därmed fått en difusare karaktär. Det har inneburit att begränsade delar av tomterna har använts för bebyggelse, medan stora delar har utnyttjats för odling och andra mer sporadiska verksamheter. Spår efter äldre bebyggelse finns, men är omrörd och blandad med den senare utvecklingen på platsen. Fynden bestod av keramik, fajans, porslin, glas och skaft av kritpipa samt djurben och järn. Dessa sparades inte.