2018

Rapport 2018:38. Arkeologisk förundersökning. Östergötlands län, Norrköpings kommun, Styrstads socken, Agetomta 2:3, Styrstad 144
Annika Helander och Peter Zetterlund

Arkeologerna genomförde i september 2017 en arkeologisk förundersökning av boplatsområdet Styrstad 144, Norrköpings kommun. Vid förundersökningen framkom boplatsens perifera delar och en avfallsgrop, cirka 15×17 meter stor och 0,45 meter djup, där hushållsavfall har kastats ut i ett sinat vattenhål. Avfallsgropen kvarligger, medan de enstaka anläggningarna i de perifera delarna undersöktes och borttogs vid förundersökningen.