2018

Boplatser med spår från yngre stenålder, brons- och järnålder. Rapport 2018:17. Arkeologisk utredning och förundersökningar. Hallands län, Halland, Varbergs kommun, Lindberg, Torpa, Värö och Ås socknar, Torpa 53:1, Boplats 1 Värö socken, Boplats 2 Lindberg socken
Johannes Nieminen med bidrag av Carina Bramstång Plura och Gisela Ängeby

Rapporten redovisar en arkeologisk utredning och fyra förundersökningar av boplatser med lämningar från yngre stenålder, bronsålder och
järnålder. Undersökningarna genomfördes åren 2015 och 2016, inför anläggandet av en vattenöverföringsledning mellan Lahall och
Getterön i Varbergs kommun.