2019

Rapport 2019:26. Arkeologisk utredning, etapp 2. Östergötlands län, Östergötland, Motala kommun, Motala socken, Ekön 4 och 5, Innerstaden 1:91, L2011:1558, L2018:1336, L2018:1422 och L2018:1423
Fredrik Molin

Arkeologerna utförde under december månad 2018 en arkeologisk utredning vid Ekön i Motala stad. Utredningen berörde den tidigare gårdstomten Ekhemmet (Eka gård), vilken var den nordligaste gården tillhörande Motala norra by. Vid utredningen påträfades spridda historiska lämningar från det tidigare bebyggelseläget samt två områden med förhistoriska boplatslämningar.