2015

Nya Lödöse Rapport 2015:2. Arkeologisk förundersökning i Gamlestaden, Yta 4:3 med flera. Västergötland, Göteborgs kommun och socken, Göteborg 218.

Jonathan Pye & Christina Rosén med bidrag av Jens Heimdahl

Mellan februari och oktober 2013 ägde den största stadsarkeologiska undersökningen som någonsin utförts i Västsverige rum i Gamlestaden, Göteborg. Vad finns kvar? Vad kan det berätta för oss? Vem levde här? Hur såg deras liv ut? Det var deras stad men vi delar den med dem. Det är också vår stad, vår historia. Historien om vår stad. I denna rapport redovisas en förundersökning som gjordes i sydvästra delen av fornlämningen, intill banvallen för spårväg och järnväg våren 2015. Resultaten visar att just detta område var kraftigt stört och innehöll få spår av fornlämningen.