2020

Rapport 2020:63
Arkeologisk undersökning
Stockholms län, Uppland, Järfälla kommun, Järfälla socken, fastighet Görväln 3:1 och Tomteberga 1:1, fornlämning L2017:8962, L2017:9444 och L2017:8867
Magnus Lindberg