2016

Rapport 2016:10. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning. Östergötlands län, Östergötland, Linköpings kommun, Vårdsbergs socken, fastigheten Himna 11:4, RAÄ Vårdsberg 137:1, 140:1, 281:1 och nyupptäckt fornlämning.

Marita Sjölin

Vid schaktövervakning i Himna, väster om Linghem, framkom två mindre härdar från vendeltid.