2023

Rapport 2023:24
Arkeologisk förundersökning
Skåne län, Skåne, Helsingborg kommun, Helsingborg stad och socken, Ljusekulla 1:12, Husensjö 9:25 och Långeberga 1:1, L1989:8905
Bo Friman