2021

Rapport 2021:94
Arkeologisk förundersökning
Skåne län, Skåne, Malmö kommun, Malmö socken, fastighet Limhamn 155:355, fornlämning L1988:3685 (Hyllie 8:3) och L1988:3487 (Hyllie 8:2)
Magnus Andersson

I sydvästra Malmö, norr om befintlig bostadsbebyggelse i Bunkeflostrand, öster om Kalkbrottsgatan har Arkeologerna, Statens historiska museer utfört en arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte.

Orsaken var att Magnolia Bostad AB arbetar med en detaljplan för området; för ny bebyggelse med parkmark, gator och i vissa utvalda kvarter underjordiska garage.

Flertalet av de påträffade anläggningarna kunde knytas till en mellanneolitisk palissadanläggningens hägnadssystem. Palissaden har varit ovalformad, med upptill sex rader av stolphägnader, och omslutit en svag höjd i terrängen. Uppskattningsvis har palissadens storlek varit 230×160 meter och omslutit en area på cirka 31 000 m2. Sannolikt utgör förhöjningen centralt inom palissadanläggningen en överodlad gravhög. Troligen har denna föregåtts av ett äldre neolitiskt monument, möjligen en megalitgrav.