2019

Rapport 2019:57. Arkeologisk förundersökning. Östergötland, Mjölby kommun, Skänninge stad, Sprättebrunn 11, fornlämning Allhelgona 5:1
Rikard Hedvall med bidrag av Jens Heimdahl