2015

Rapport 2015:74. Arkeologisk förundersökning. Södermanlands län, Södermanland, Eskilstuna kommun, Vallby socken, Vallby 4:1; Vallby 46:1, Vallby 70:1, Vallby 94 och Vallby 95. En passage mellan förhistoriska stensträngar och odling från historisk tid.
Ulf Strucke

Under februari 2015 utfördes en förundersökning i form av en schaktkontroll i Vallby socken i Södermanland med anledning av omdragning av en kraftledning öster om Torshälla. Förundersökningen har föregåtts av en arkeologisk utredning. Uppdraget var den första delen av ett projekt som även omfattar delar inom Hammarby socken. Denna andra del, som kommer att utföras vid ett senare tillfälle, publiceras i en separat rapport. Sammanlagt berördes fem fornlämningar, Vallby 4:1, Vallby 46:1, Vallby 70:1, Vallby 94 samt Vallby 95. I anslutning till Vallby 70:1 och Vallby 95 påträffades ytterligare lämningar bland annat i form av stolphål och en härd.