2018

Rapport 2018:73. Arkeologisk utredning, etapp 2. Stockholms län, Södermanland, Södertälje kommun, Ytterjärna socken, fastighet Håknäs 12:1, 4:16 och Gerstaberg 1:7
Wivianne Bondesson

Arkeologerna genomförde en arkeologisk utredning inom fastigheterna Håknäs 12:1, 4:16 och Gerstaberg 1:7. Utredningen ska fungera som planeringsunderlag inför byggandet av Ostlänken. Utredningsgrävningen av 31 objekt resulterade i tio fornlämningar, varav fyra boplatser, en lägenhetsbebyggelse och sex ensamliggande härdar.