2020

Rapport 2020:105. Arkeologisk undersökning. Östergötlands län, Kinda kommun, Västra Eneby socken, fastighet Slycke 1:1, fornlämning L2010:6431 och L2010:6432
Peter Zetterlund