2024

Arkeologisk utredning, steg 1
Skåne län, Skåne, Höörs, Lunds och Eslövs kommuner, Norra Nöbbelöv och Vallkärra m.fl . socknar, fastighet Vallkärra 7:1, Vallkärratorn 8:66 m.fl ., fornlämning L1988:5784 och L2018:916
Bo Friman med bidrag av Alf Ericsson

Kraftringen Energi AB planerar att anlägga ny fjärrvärmeledning mellan Gunnesbo och Örtofta genom Lunds och Eslövs kommuner. Ledningssträckan är cirka 1,3 mil lång och 20 meter bred.
Fältinventeringen resulterade i förslag för fortsatta arkeologiska undersökningar i form av sökschaktning och metalldetektering av sju utredningsområden varav sex områden är belägna mellan sträckan Örtofta och Stångby och ett område mellan sträckan Stångby och Gunnesbo.